Medya Konuları

Medya Konuları

Üst Kısım Reklam Alanı

Tarih bilgisi ile ilgili merak edilen "Osmanlı Padişahları kimlerdir ?" ve "Osmanlı Padişahları Ne Zaman Tahta Çıkmıştır ?" gibi soruların cevaplandığı bu konumuzda tarihe yönelik bir çok bilgiyi bulabilirsiniz. Osmanlı Padişahları ve hayatları ile ilgili merak edilen her şey bu başlık altında sizlerle...

Osmanlı Padişahları Resimleri
Osmanli-Padisahlari
Osmanli Padisahlari Hayati
Osmanli-Padisahlari-Kimlerdir


Osmanlı Padişahları Kimlerdir ?

Osmanlı Devleti’nin tarihi bilmeyen çok az sayıda öğrenci olmasına karşın çoğu öğrenci ‘Osmanlı Padişahları ve tahta geçtikleri yılları’ tam olarak bilmiyor. Bu yazımızda Osmanlı Devleti İmparatorluğu’nda tahta geçen padişahları, Kuruluş, Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemi olarak ayrı ayrı listeleyeceğiz.
Kuruluş devri
1- I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl.
2- Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl.
3- I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) (29 yıl.
4- Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl.
Fetret devri (1402-1413). Yıldırım'ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir.
Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü.
Musa Çelebi Rumeli’de 3 yıl 6 ay hükmetti.
Mustafa Çelebi
5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.
6- II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.
Yükselme devri
7- Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl.
Fatih Camii onun adına yapıldı.
8- II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl
9- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.
10- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl.
İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.
Duraklama devri
Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.
11- II. Selim (1566-1574) 8 yıl.
Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.
12- III. Murat (1574-1595) 21 yıl.
13- III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.
14- I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl.
Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.
15- I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet'in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.
16- II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Öldürülen ilk padişah.
17- IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.
18- I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet'in oğlu.
19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
20- II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
21- II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
22- II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.
Gerileme devri
II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.
23- III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri
24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa
25- III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa
26- III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet
27- I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet
28- III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kuruluşu
29- IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit
30- II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.
1839 Tanzimat Fermanı
31- Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut
32- Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut
33- V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.
34- II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid.
Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,
35- V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid.
1. Dünya Savaşı,
İşgal dönemi ve yıkılış
36- VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid. İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Alt Kısım Reklam Alanı