Medya Konuları

Medya Konuları

Üst Kısım Reklam Alanı

Tarih konularından biri olan Hazarlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu konu ödevlerinize veya derslerinize yardımcı olabilmek için hazırlanmıştır.

Hazarlar Karadeniz'in kuzeyi ile Kafakaslarda bağımsız bir devlet kurmuştur. Hazarlar sınırlarını doğuda Hazar Denizi'nden, batıda Dinyester Nehri'ne kadar genişletmişlerdir. Hz.Osman ve Emeviler Dönemi'nde İslam ordularının saldırılarını durdurmuşlardır.
Tarih
    Hazarlar ile ilgili önemli bilgiler
  • Devletin başlıca gelir kaynağı ticarettir. Uzakdoğu, Bizans, İslam ülkeleri ile kuzey Slav toprakları arasındaki ticaret yollarını denetimleri altında tutarak topraklarından geçen tüccarlardan vergiler aldılar. Devletin ekonomisini bu şekilde daha güçlü hale getirdiler.
  • Emevilerin Kafkaslarda ilerlemesini engelleyen devlet Hazarlar'dır.
  • Peçenek ve Rusların artan baskısı nedeniyle zayıflamaya başlayan Hazarlar, 956'da Rus saldırıları sonucunda ortadan kalktılar.
  • Hazar kentleri birçok ulus,din ve kültürün buluştuğu yerlerdi. Bu nedenle Hazarlar din konusunda çok hoşgörülü davranmışlardır. Hükümdar ailesi, yöneticiler ve ileri gelenler Museviliği kabul etmişlerdir. Ancak halk arasında Müslümanlar, Hristiyanlar ve hatta Şamanist inancında olanlar bile vardır. Hazarlar yargı ve yönetim konusunda oldukça ehemmiyetli davranmışlardır. Farklı dine mensup yargıçlardan mahkemeler kurmuşlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Alt Kısım Reklam Alanı