Medya Konuları

Medya Konuları

Üst Kısım Reklam Alanı

Tarih konularından biri olan"İslamiyetten Önce Devlet Yönetimi" başlıklı yazımızda döneme dair bir çok bilgi bulunmaktadır.

islamiyet-oncesi-devlet-yonetimi

İlk Türk topluluklarında 4 ana unsur bulunmaktadır. Aile, soy, boy, boylar birliği veya kavim. Genel olarak soy ve dil birliğine sahip boyların oluşturduğu milleti oluşturan bu yapının yöneticisi "Kağan" olurdu. Siyasi yapılanmada, devlet en üst kademeyi oluşturmaktaydı. Devletin başında şanyu, kağan, han veya idikut unvanlarını taşıyan hükümdar bulunmaktaydı. Hükümdar eşlerine "Katun" unvanı verilirdi. Hatunlar devlet yönetiminde söz sahibiydi. Devlet meclisine katılırlar ve elçi kabullerinde bulunurlardı. Devlet iki idari bölgeye ayrılarak yönetilirdi. Ülke yönetimi daha çok sağ-sol, doğu-batı biçiminde yönetilmekteydi. Sağ ya da doğu taraf hükümdarın bulunduğu bölgeyi ifade etmekteydi. Diğer bölümlerin başında hükümdarın egemenliğini tanıyan, hanedana mensup prensler bulunurdu. Ancak bunlar devleti ilgilendiren konularda mecliste toplanırlar ve ortak hareket ederlerdi.

Türklerde siyasi, askeri ve ekonomik alanlardaki kararlar "Toy" "Kengeş" veya Moğolca'dan geldiği şekilde "Kurultay" denilen mecliste alınırdı. Boy beylerinden ve hanedanın ileri gelenlerinden oluşan bu meclisin başında hükümdar bulunurdu. Boy beyleri askeri ve siyasi güce sahip olduğundan bu kurum devlet yönetiminde çok etkiliydi. Devlet yönetiminde çalışan diğer görevliler şu şekildeydi : Buyruklar, Tamgaçlar, Tigin, Tudun, Subaşı, Yargucu, Bitigçi.
  İçerik Sözlüğü
 • Oguş : Aile
 • Urug : Soy
 • Bod : Boy
 • Budun : Boylar Birliği, Kavim
 • Katun : Hatun
 • Toy, Kengeş : Kurultay
 • Buyruklar : Bakanlar
 • Tamgaçlar : Damgacılar
 • Tigin : Şehzade (Prens)
 • Tudun : Vali
 • Subaşı : Ordu Komutanı
 • Yargucu : Yargıç
 • Bitigçi : Katip

İslamiyetten önce devlet yönetimi bu şekilde gerçekleştiriliyordu. Eklemek istedikleriniz veya sorularınız varsa bizlerle paylaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Alt Kısım Reklam Alanı